ForexEasy2020

EUR/JPY ngày 27/05/2020

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
58 lượt xem
0
- Xu hướng hiện tại : Giảm
- Các mức chính có liên quan : Support tại (118,466 - 119,074) và (120,869 - 121,447)
- Hành động về giá : Giá gần đây đã chạm Support (118,466 - 119,074) và hình thành Pin Bars giảm giá .
- Lưu ý hiện tại : Giá hiện tại đang tăng phá vỡ Pin Bar nhưng vẫn nằm trong Support (118,466 - 119,074)
- Ý tưởng giao dịch : Chúng ta theo dõi hành động giá tại Support (118,466 - 119,074) và (120,869 - 121,447)

Bình luận