ForexEasy2020

EUR/JPY ngày 27/05/2020

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Xu hướng hiện tại : Giảm
- Các mức chính có liên quan : Support tại (118,466 - 119,074) và (120,869 - 121,447)
- Hành động về giá : Giá gần đây đã chạm Support (118,466 - 119,074) và hình thành Pin Bars giảm giá .
- Lưu ý hiện tại : Giá hiện tại đang tăng phá vỡ Pin Bar nhưng vẫn nằm trong Support (118,466 - 119,074)
- Ý tưởng giao dịch : Chúng ta theo dõi hành động giá tại Support (118,466 - 119,074) và (120,869 - 121,447)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.