GKFXPrimeVN
Giá xuống

Phân Tích Kỹ Thuật EUR/JPY Ngày 29/05/2019

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật