NguyenIval2804

EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mình vừa sell EURJPY , nhưng volume chỉ một nửa

entry 132.752
sl 133.615
tp 130.932

RR 1:2
Bình luận: tiếp tục giữ lệnh chờ TP, hiện tại giá đã đi được hơn 90 pip
Bình luận: giá đi được gần 120pip rồi
mình kéo SL về hòa, và canh chốt lời quanh 131.261

Ý tưởng liên quan