NguyenIval2804

EURJPY

Giá xuống
NguyenIval2804 Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mình vừa sell EURJPY, nhưng volume chỉ một nửa

entry 132.752
sl 133.615
tp 130.932

RR 1:2
Bình luận:
tiếp tục giữ lệnh chờ TP, hiện tại giá đã đi được hơn 90 pip
Bình luận:
giá đi được gần 120pip rồi
mình kéo SL về hòa, và canh chốt lời quanh 131.261

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.