GreenCapAlpha247

EURJPY - " Muốn lên phải xuống, muốn xuống phải lên"

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cập nhật thị trường: Hiện nay xu hướng dài hạn của EURJPY vẫn còn là xu hướng lên và giá test lại về vùng Hỗ Trợ 125.536 – 122.940 ( vùng này đã được test 2 lần và dường như đang test thêm một lần nữa). Về ngắn hạn thì xu hướng xuống vẫn còn tiếp diễn mặc dù trước đó giá đã phá đường trend xuống ngắn hạn nhưng bị đảo chiều khi gặp phải vùng kháng cự 132.212 – 130.889. Chính vì thế xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn còn được duy trì
Nhận định thị trường: Sẽ có 2 viễn cảnh xảy ra:
1 – Giá quay lại vùng hỗ trợ 125.536 – 122.940 xác nhận và đảo chiều đi lên tiếp tục phá vỡ vùng kháng cự 132.212 – 130.889
2 – Giá quay lại vùng hỗ trợ 125.536 – 122.940 xác nhận và tiếp tục phá vỡ vùng hỗ trợ 132.212 – 130.889 và trend lên dài hạn
Ý tưởng giao dịch:
1- Các nhà đầu tư nên xem xẻ việc bán ra khi giá còn nằm gần vùng Kháng cự 132.212 – 130.889 và chốt lời trên mức 125.535
2- Khi giá hồi về xác nhận vùng hỗ trợ 125.536 – 122.940, đợi dấu hiệu của hành động giá. Nếu có dấu hiệu đảo chiều – xác lập lệnh Buy, nếu đà giảm còn mạnh khi đến vùng này mà phá vùng Hỗ Trợ - xác lập lệnh Sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.