EricNguyenICA

Nhật Ký Trader vui vẻ - Đợt điều chỉnh đã xong. Có thể canh sell

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sau 2 tuần tăng liên tục, thì đợt điều chỉnh cho xu hướng giảm đã xong.
Kế hoạch tuần tiếp theo có thể Canh sell nhé ae.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.