FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá bị dội ngược lại khỏi ngưỡng hỗ trợ 127.64 , nơi nó có khả năng tăng lên mức kháng cự 128.39
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.