VFx-Fund

Canh Buy EUR/JPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chiến lược giao dịch EUR/JPY
Giá đang kiểm tra lại vùng Trend tăng D1 + W1, chart H4 giá đã phá qua kênh giảm, chiến lược ưu tiên canh Buy lên đối với cặp này, ưu tiên chờ tín hiệu đảo chiều các khung nhỏ hơn H1 + H4 để thiết lập lệnh mua
- EP: 125.5 - 125.0
- SL: 124.5 ( 100 - 50 PIP )
- TP1:127.0; TP2: 129.0, TP3: 130.0(kỳ vọng)
**Lưu ý: Giao dịch Fx luôn kèm rủi ro, khuyến nghị luôn tuân thủ SL đầy đủ.
#Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.