DuyCandles

EURJPY khung D1 với thiết lập quen thuộc RB

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Thị trường dạo này hơi tĩnh và mãi có một kèo. Anh Chị cân nhắc vào khung ngày và quản trị rủi ro thật chặt nha.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.