ZEROOOO

Phân tích EURJPY ngày 3/3/2019

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
D: Xu hướng giảm
Gía hồi về vùng điều chỉnh với khối lương thấp dần
Vùng vào lệnh là vùng hợp lưu của fibonacci + vùng PZZ cũ + MA200
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.