NamHenry

EUR/JPY: Cập nhật ngày 22.06

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Khung D1 cho thấy giá đã phá qua vùng cản quanh mức gía 123.6. Hành vi giá đã quay về test cản
Khuyến nghị tuần tới: Canh Cao SELL xuống.
Đầu tư ngoại hối rủi ro nhiều, khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc khối lượng và mức margin tài khoản, tránh thua lỗ đáng tiếc xảy ra.
-
Tham gia group chém gió tại telegram: @Possocoffeetrader
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.