trungtrucpham88

EURJYP: Chờ tới điểm SELL

FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ đang sắp vào vùng quá mua,
Sell Limit: 135.500.
TP: 132.000
Khối lượng: 5% tài khoản.
Thời gian nuôi lệnh: dự kiến 1 tuần!

Bình luận