OzymandiasK

EURJPY. CƠ HỘI CUỐI ĐỂ BUY EURJPY GIÁ THẤP

Giá lên
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Nhìn lại EURJPY khung tuần, ta thấy giá đang chạy tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh 123.000.
- Ở khung D1, ta thấy liên tục xuất hiện những cây pinbar thể hiện sự phản ứng của EURJPY tại vùng giá này.
- Nhìn về khung H4, đã xuất hiện cấu trúc đỉnh cao hơn đáy cao hơn cho thấy xu hướng tăng đã xuất hiện.
Tôi cho rằng vùng mua EJ quanh 123. SL tại 122.3. TP1 tại vùng 124.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.