Bee_Nguyen

EURJPY, 240, SELL

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Mô hình Hamonic đã xác nhận
- mô hình sóng đẩy Elliott đang hoàn thiện - Đón sóng điều chỉnh
- Chạm cản kháng cự lần 4
* Vào lệnh
- Đợi 1 cây nên xác nhận giá kết thức nằm dưới cản vùng 131.142 - Xác nhận các điều kiện kết thúc sóng vs báo hiệu đổi chiều
- Vào lệnh Sell, TP1: 130.738, TP2: 129.961, SL: 131.736