Bee_Nguyen

EURJPY, 240, SELL

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Mô hình Hamonic đã xác nhận
- mô hình sóng đẩy Elliott đang hoàn thiện - Đón sóng điều chỉnh
- Chạm cản kháng cự lần 4
* Vào lệnh
- Đợi 1 cây nên xác nhận giá kết thức nằm dưới cản vùng 131.142 - Xác nhận các điều kiện kết thúc sóng vs báo hiệu đổi chiều
- Vào lệnh Sell, TP1: 130.738, TP2: 129.961, SL: 131.736
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.