GKFXPrimeVN

EURJPY tiếp tục xu hướng xuống!

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Với sự sụt giảm nhanh chóng của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, đồng JPY sẽ còn tăng mạnh trong hôm nay và thời gian tới. Chiến lược đầu tư như trong hình phân tích biểu đồ, anh em có thể tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.