imngoctu

Phân tích EURJPY ngày 2/10/2019

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell limit 118.1 & 118.4, SL: 118.6, TP1: 117.6, TP2 117.2
@traingforex.tu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.