imngoctu

Phân tích EURJPY ngày 2/10/2019

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell limit 118.1 & 118.4, SL: 118.6, TP1: 117.6, TP2 117.2
@traingforex.tu