AlligatorFXTeam

EURJPY MÔ HÌNH VAI ĐẦU VAI1

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Ngày 16/9 giá đóng cửa nến ngày đã break đường neckline của mô hình vđv
Ngày 18/9 nhịp Pull back đã diễn ra và lập tức đẩy giá xuống sau đó

- Tín hiệu Cross over của EMA(10) và EMA(20) cảnh báo xu hướng giảm trong thời gian tới
- Khuyến Nghị: SELL giá hiện tại, Dừng lỗ trên 124.400
- Hỗ trợ tiếp theo: 122.800, 119.300
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.