hungdhtm90

Cặp EURJPY có xu hướng tăng

Giá lên
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
PTKT:
1. Dựa vào priceaction mô hình nến đảo chiều gồm hai nến(nến búa đảo chiều ngày 27/7 xảy ra đáy xu hướng giảm và ngày 30/7 là 1 cây nến tăng xác nhận cho việc đảo chiều đi lên)
2.Dựa vào kênh giá ta cũng nhận thấy rằng sau khi giá chạm kênh giá(ngưỡng hỗ trợ) thì có một lực mua mạnh đẩy giá lên tạo thành nến búa, nến cho biết lực bán đã yếu đi và bên mua sẵn sàng mua vào để đẩy giá lên
3. Giá nằm trên đường trung bình động ma20, ma50, ma100 tín hiệu tốt để mua vào
4.Đường tenkan trên đường kijun và cắt nhau là dấu hiệu để mua vào, đám mây kumo có vai trò là vùng hỗ trợ giá
5.Chỉ số RSI, ADX tích cực. MACD có dấu hiệu mua vào tốt
PTCB:
Eur, jpy không thấy có tin gì
Khuyến nghị Chốt lời tại vùng fibo 50%, 78%,..
Tìm điểm mua tốt tại khung 4h, đặt ngưỡng cắt lỗ hợp lý...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.