khoahuynh

EURJPY - Vùng canh sell, ,chờ thêm xác nhận

OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY có vùng supply trên đồ thị 4 giờ. Nên chờ xác nhận ở khung thời gian thấp hơn để vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.