dinhchien

EURJPY - Day trade theo kênh giá Keltner & Stochastic 26/11

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Rủi ro: 1-3%.
Dữ liệu backtest lấy hết quá khứ tài khoản Premium.
Hoa hồng: 4usd/giao dịch.
Trượt giá: 2 ticks.