linh.fondex

EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá đang tiếp cận điểm kháng cự 130.20,nơi có khả năng đảo ngược hướng hỗ trợ tại mức 129.42,đang gần tiến đến ngưỡng kháng cự 96% nơi một sự đảo chiều tương ứng có thể xảy ra