FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Theo mô hình xu hướng, D1 đang tới khu vực cản khá lớn, hướng đi hi vọng sẽ hồi xuống, nên có 1 lựa chon đánh xuống ăn khoảng 30 pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan