datinhboynew

EURJPY Xuống

datinhboynew Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Theo mô hình xu hướng, D1 đang tới khu vực cản khá lớn, hướng đi hi vọng sẽ hồi xuống, nên có 1 lựa chon đánh xuống ăn khoảng 30 pip
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.