QuoctoanFx

EURNZD: Vùng hỗ trợ quan trong cho phe mua.

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD có vẻ cũng sẽ tương đồng với EURAUD ; Sẽ là chiều điều chỉnh duy trì tăng điểm hôm nay theo kênh xu hướng .Quan sát khung H4 có thể thấy có dấu hiệu đẩy lên của thị trường phản ứng mua dội lại từ vùng hỗ trợ 1.7152
Kịch bản dự kiến EURNZD có thể break trend giảm và tăng lại lên 1.7270
Phương án giao dịch:
EURNZD: Buy 1.7192
Sl 1.7150
Tp1: 1.7200
Tp2: 1.7260