QuoctoanFx

EURNZD: Vùng hỗ trợ quan trong cho phe mua.

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD có vẻ cũng sẽ tương đồng với EURAUD; Sẽ là chiều điều chỉnh duy trì tăng điểm hôm nay theo kênh xu hướng .Quan sát khung H4 có thể thấy có dấu hiệu đẩy lên của thị trường phản ứng mua dội lại từ vùng hỗ trợ 1.7152
Kịch bản dự kiến EURNZD có thể break trend giảm và tăng lại lên 1.7270
Phương án giao dịch:
EURNZD: Buy 1.7192
Sl 1.7150
Tp1: 1.7200
Tp2: 1.7260

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.