vuongpq

Sell EURNZD - Chờ Sell

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cặp EURNZD hiện đang trong đà giảm trên khung D, W. Tuy nhiên trên khung D giá sau khi phá đáy ngày hôm trước lại quay ngược lại và hình thành một cây nến ngày tăng. Trong vài ngày tới giá có thể tiếp tục tăng lên một chút. Tuy nhiên khả năng giá giảm tiếp có khả năng cao.
Do vậy chúng ta chờ bán tại vùng Supply trên khung D.
Kỳ vọng 1: giá giảm về vùng Demand quanh mức giá 1.6500
Kỳ vọng 2: giá giảm về vùng Demand quanh mức giá 1.6250
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.