DuyVinh_Trading

EURNZD: Thiết lập tăng giá

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã phá vỡ và đóng cửa trên đường viền cổ của một hình tam giác tăng dần lớn hàng ngày.
Quan sát cẩn thận vùng màu xanh được gạch chân. Đó là vùng mua theo hợp đồng dựa trên đường xu hướng và đường viền cổ bị gãy.

Tôi sẽ mong đợi một làn sóng tăng giá từ đó.
Kháng cự tiếp theo - 0,728

❤️Xin hãy ủng hộ tác phẩm của tôi bằng cách like, xin cảm ơn!❤️

Tham gia nhóm cộng đồng để được hỗ trợ và chia sẻ kiến thức nhé !

️🥇 Giao lưu học hỏi kiến thức thị trường
️🥇 Hỗ trợ tín hiệu giao dịch Free
️🥇 Group Zalo : zalo.me/g/hydlwv957
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.