tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với EURNZD

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Khung thời gian 2 giờ.
Cấu trúc giảm giá.
Giá giảm đến ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.66000 thì xuất hiện tín hiệu phân kỳ cùng với mô hình đảo hiều hai đáy.
Đợi giá phá vỡ Key level 1.67000 và có tín hiệu xác nhận thì tìm kiếm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.68500-1.69000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.