VuHungFX

Cơ hội sẽ đến với bạn sau khi hoàn thành sóng 5 Elloitt

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Thời điểm này chúng ta không nên nhào vô vì đã quá trễ để làm chuyện đó...(Sóng mở rộng tại sóng đẩy 3 nên sóng 1 sẽ tương đương với sóng 5) đừng chạy theo em...em sẽ quay chở lại.
Biết chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cơ hội sẽ đến với bạn sau khi hoàn thành xong sóng 5 Elliott sẽ là cơ hội Sell ngắn hạn nếu có PA đảo chiều tại 1.79x và cơ hôi thực sự sẽ là của bạn nếu có dấu hiệu PA tại vị trí 1.71x để Buy dài hạn
Mọi dự đoán chỉ mang tính xác xuất: Hãy biết giao dịch theo kế hoạch, thành công sẽ đến với bạn

Chiến thuật: Mình sử dụng rất nhiều kỹ thuật vào phân tích, để hiểu các bạn cần có các kiến thức sau: Price Action, Price Channel , Elliott Wave , Supply and Demand , Support and Resistance
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.