FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Cấu trúc thị trường đồng pha tăng H1, m30, m15

Giá đã quét thanh khoản đáy của phiên Á vùng Asian Kill Zone và tạo ra Stophunt. Anh em có thể canh mua tại vùng giá hiện tại và target vượt đỉnh hiện tại.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.