ThanhThaoMC

EURNZD: target 1200 pips

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD vẫn là mục tiêu long dài hạn
Đường hỗ trợ vẫn còn hiệu lực.
Nó đang tăng từ từ
Nếu không có dấu hiệu phứ trend, mục tiêu 1760 sẽ hoàn thành trong 1-2 ngày