ThanhThaoMC

EURNZD: target 1200 pips

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD vẫn là mục tiêu long dài hạn
Đường hỗ trợ vẫn còn hiệu lực.
Nó đang tăng từ từ
Nếu không có dấu hiệu phứ trend, mục tiêu 1760 sẽ hoàn thành trong 1-2 ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.