ouynguyen

#Lệnh 5: Sell EN

Giá xuống
ouynguyen Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
TP 1.67619
Giao dịch đang hoạt động:
Lệnh đã chạy tới R1, tiếp tục nắm giữ.
Bình luận:
Lệnh đã chạy tới R3, dời SL về R1.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.