DuyphongFX88

Bán khống ngay EURNZD ngay lập tức

Giá xuống
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
ENZD sau thời gian tăng khá mạnh, đã có dấu hiệu suy yếu và break hỗ trợ ở khung D1.
Yêu cầu bán khống, TP đầu tiên tại fibo 50% tại 1.675
Sẽ update thêm thông tin cho các bạn
Đóng lệnh: dừng lỗ:
đã chạm stoploss
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.