WAVETRADER-LINH

EURNZD Giá tăng trong ngắn hạn

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Lý do BUY
1. Kênh giá tăng
2. Chu kỳ sóng sóng 1 trong sóng C đã kết thúc
3. Dấu hiệu BUY tại H4