WAVETRADER-LINH

EURNZD Giá tăng trong ngắn hạn

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Lý do BUY
1. Kênh giá tăng
2. Chu kỳ sóng sóng 1 trong sóng C đã kết thúc
3. Dấu hiệu BUY tại H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.