LeVietHung

Kế hoạch giao dịch EURNZD

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kế hoạch giao dịch EURNZD
- Buy Stop: 1.83580
- Stop loss: 1.82880
- Take profit: 1.87676

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.