tradafx

Tín hiệu phân kỳ và cơ hội mua với EURNZD

Giá lên
FOREXCOM:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm.
Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và mẫu hình đảo chiều hai đáy tại vùng hỗ trợ 1.61000.
Giá hiện tại có xu hướng phá vỡ Key level tại 1.63500.
Đợi giá phá vỡ rõ ràng Key level và xuất hiện tín hiệu retest có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.66000.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.