URIFX

EURNZD #EUR có thể phục hồi so với NZD

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Hồi về sẽ mua.
Bình luận:
Quá nhanh, quá nguy hiểm