URIFX

EURNZD #EUR có thể phục hồi so với NZD

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Hồi về sẽ mua.
Bình luận: Quá nhanh, quá nguy hiểm