DTH-PA

EURNZD - H4 - BUY

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
D1: H4 hiện xu hướng chính là tăng, giá chưa chạm tới KLV D1 giảm nên dự đoán giá tăng tiếp.
Hủy lệnh khi giá chạm TP hoặc KLV D1 giảm trước.

- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Chốt 1/2 khi được 1R.
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn.

DN-ZanshinPA