DTH-PA

EURNZD - H4 - BUY

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
D1: H4 hiện xu hướng chính là tăng, giá chưa chạm tới KLV D1 giảm nên dự đoán giá tăng tiếp.
Hủy lệnh khi giá chạm TP hoặc KLV D1 giảm trước.

- Quản lý vốn (1-2%/Tổng vốn)
- Chốt 1/2 khi được 1R.
- Đi đều Volume .
- Để xác suất và thị trường quyết định.
=> Nhận định thị trường luôn có xác suất, hãy tự bảo vệ tài khoản của chính bạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.