OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
10/9/2021
MUA :
Nến đảo chiều xuất hiện tại vùng hỗ trợ.
, MFI , STOCH được bán quá mức

Bình luận