URIFX

EURNZD => Bán vai phải

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
D1 vẫn còn lên nữa nhưng H1 vẫn có cơ hội sell.
D1: