FSFI

EURNZD- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD- đã có 9 tuần thị trường đi ngang.
Tôi tìm kiếm 1 cơ hội swing trade khi thị trường đi ngang.
Là nhà giao dịch theo mô hình giá Cypher và ưa 1 chút mạo hiểm.
Tôi bán theo mô hình Cypher tại H1.
---
Entry: 1.68922.
Stoploss: 1.69318.
Target 1 dự kiến: 1.68350.
Target 2 dự kiến: 1.67954.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.