tradafx

Đợi giá thực hiện một đợt thoái lui thì theo dõi vào lệnh EURNZD

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Khung thời gian hằng ngày.
Cấu trúc xu hướng giảm giá lớn.
Giá đã phá vỡ mẫu hình tích lũy và Key level tại 1.66000.
Tại đây giá có thể sụt giảm mạnh đợi cơ hội vào lệnh tại các khung thời gian 1 giờ và 4 giờ.
Đối với trường hợp có sự xác nhận đảo chiều giảm giá lớn tiếp tục xảy ra thì giá sẽ có động thái hồi về vùng 1.68600-1.69400.
Đợi xuất hiện một sự thoái lui về vùng giá này có thể tìm kiếm những thiết lập bán dài hạn với EURNZD .
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một tuần giao dịch thật thuận lợi.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.