SonPriceAction

EURNZD sell

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã đến vùng kháng cự và cho thấy rejection với nến đuôi trên dài, sell limit cho 1 ty lệ R:R đẹp