FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD đã đến vùng kháng cự và cho thấy rejection với nến đuôi trên dài, sell limit cho 1 ty lệ R:R đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.