tuanvucaptain98

Hướng đi EUR/NZD

Giá lên
tuanvucaptain98 Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Buy EUR/NZD
Bình luận:
Điểm vào 1.68500
SL: 1.68200
TP: 1.69600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.