Eagle-Pips

EURNZD Sell limit tại @1.7010

Giá xuống
Eagle-Pips Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD Sell limit tại @1.7010

Stop loss @1.7050 (-40 pips)
Take profit @1.6850 (+160 pips)

À ơi ví dầu để không bị block:
RR 4:1 quá đẹp nhé các bạn.

Chúc các bạn may mắn.
Giao dịch được đóng thủ công:
+90 pips
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.