JackieHup

PHÂN TÍCH EUR/NZD, D1, 10:30, 13/08/2018

JackieHup Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
**Nhận xét & Phân tích**

* Đối với *cặp tiền EUR/NZD* xu hướng chủ đạo* side way trong năm 2018* (1.65803 – 1.74712), thích hợp *trade* tại *cản* và *break out* cho cặp tiền này.
* *Mẫu hình giá* xác nhận *hỗ trợ* tại khu vực cản màu xanh khi có sự tích lũy, không bị phá vỡ và bật tăng mạnh tại ngày 8/8/2018, vượt đỉnh cũ tại ngày 7/3/2018.
* *Giá* hiện tại *di chuyển* vào khu vực* kháng cự* tại cản màu đỏ.* Kháng cự* tại đỉnh cũ - khu vực màu đỏ xác lập ngày 01/12/2018 và cận trên *Bollinger Bands.*
* Mẫu hình giá *nến đỏ *xuất hiện* *khi chạm kháng cự đã báo tín hiệu *break out không thành công*, khả năng giá sẽ quay về điểm 1.73779 (7/3/2018) để *test* lại *cản Swing (màu vàng)* trước khi xác định xu hướng tiếp theo
* Dự đoán xu hướng cặp tiền *EUR/NZD* đang trong giai đoạn *điều chỉnh giảm*, test hỗ trợ cản *Swing* để hình thành tay cầm trong mô hình* Cốc-tay cầm*.

*_*Kết luận:*_*

Dựa trên những phân tích trên, hiện tại phe mua đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, phe mua đang dần yếu thế khi mẫu hình giá đang chạm kháng cự, khả năng phe bán sẽ chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

* Mẫu hình D1 xuất hiện nến đỏ, có thể vào lệnh sell. Take profit khu vực 1.72000, stoploss 1.73800
* Mẫu hình D1 bật tăng khi chạm cản Swing màu vàng, bám sát đà tăng cận trên Bollinger Bands, có thể vào lệnh Buy, take profit 1.78000, stoploss 1.71287

Bình luận:
Đã đến take profit.
Cả nhà có thể đóng lệnh để thu hoạch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.