BlackJack83

xu hướng cặp ngoại hối AUD/NZD cuối tuần

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
xu hướng cặp ngoại hối AUD/NZD cuối tuần. giá đang hồi về vùng hỗ trợ bên dưới. chúng ta có thể chờ buy tại vùng giá này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.