tranhuuthang

Sell chiếm ưu thế

Giá xuống
tranhuuthang Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand

1. Nến Tuần giảm mạnh cho thấy sự bán tháo khá mạnh, mẫu hình Evening Star tại mức kháng cự tuần trước đó.
2. Cụm nến tuần cho thấy setup giảm dần tăng, nhưng bị break lên mức lever trên của kháng cự.
3. Đỉnh thứ cấp mới có giá đóng cửa sát ngay đỉnh trước đó; khoảng cách phá vỡ ko có; ko có nến nằm hoàn toàn trên đỉnh
xu hướng giảm chiếm ưu thế.
Vẽ trendline giảm. kênh xu hướng giảm.

Giao dịch đang hoạt động:
giá giằng co tại hỗ trợ, nhưng xu hướng vẫn là canh sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.