OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
16 lượt xem
0
bán vùng cung giá 1.6269
cắt lỗ 1.6310
chốt lời 1.6165