ThanhThaoMC

2304 EURNZD tạo đáy đôi cho cú swing mới 1600pips

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand

EURGBP tạo đáy đôi, mức lợi nhuận tối đa cho cú swing mới này là 1600 pips.
Vì vậy, chỉ cần giữ nó.
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.