ngobao1975

Liệu EN có hình thành mô hình vai đầu vai ở H4 không ?

OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá đã phá vỡ trend giảm dài hạn, đang trong quá trình hoàn thiện sóng hồi tăng. Giá đã có mô hình vai trái, đầu, bây giờ chờ đợi nếu mô hình vai phải xuất hiện thì khi giá break khỏi đường cổ thì sell đến vùng hỗ trợ 1.65-1.66. Trường hợp giá không hình thành vai phải mà tăng đến vùng kháng cự 1.68-1.69 và xuất hiện price action giảm thì vào sell đến vùng hỗ trợ 1.65-1.66
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.