KangKang288

EURNZD. Bán

KangKang288 Pro Cập nhật   
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
xuất hiện phá vỡ vùng sw . kì vọng giá giảm tiếp theo xu hướng
Bình luận: xuất hiện nến H4 tăng mạnh. chấp đợi hồi về. cắt lỗ. chấp nhận lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.