dinhchien

EURNZD - Day trade theo kênh Keltner & RSI 12/11/2020

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Khung H4: đã xuất hiện hình sóng giảm (Lower High)
------------------------
Màn hình bên phải không bao giờ dự đoán trước đây. Chỉ là kết quả tốt nhất trong lịch sử để tự tin sử dụng cho Giao dịch.
------------------------
Rủi ro: 1%.
1. Tín hiệu tăng khi giá đóng cửa chỉ báo RSI vượt lên đường 70, hãy đợi Mua khi giá điều chỉnh và cắt xuống đường Upper Keltner .
2. Tín hiệu giảm khi giá đóng cửa chỉ báo RSI cắm xuống đường 30, chờ Bán khi giá điều chỉnh và vượt lên đường Lower Keltner .
3. Stoploss và Chốt lời được tính bằng Cộng hoặc Trừ chỉ báo True range Average.